Skip to content

Re-Use Properties

INLOOPMIDDAG

LEONARDUSKERK

BEEK & DONK

Beste omwonende,

Zoals u wellicht weet zijn de verbouwingswerkzaamheden door RE-USE Properties & VBW realisatie aan de Leonarduskerk in volle gang. Dit is bij u in de buurt. Naar verwachting wordt de transformatie van het kerkgebouw medio oktober 2023 afgerond. De voormalige kerk zal vanaf dan dienst doen als huisvesting voor ouderen met een hogere zorgvraag, volgens het woonzorgconcept ‘Het Andere Wonen’. 

Wij vinden het belangrijk om u als direct omwonende en om alle overige geïnteresseerden bij het transformatieproces te betrekken en te informeren over de plannen en de huidige stand van zaken.
Graag nodigen wij u uit een kijkje te komen nemen in het kerkgebouw om zo het transformatieproces met ons te volgen. Hiervoor zijn 3 momenten in de verschillende verbouwingsfases gepland.
De eerstkomende inloopmiddag zal plaatsvinden op:

Wanneer: Inloopmiddag 2 - 31 maart 2023
Tijdstip: 15.00 – 16.30
Locatie: Leonarduskerk Beek en Donk

Planning
Inloopmiddag 3 - 21 Juli 2023

Het Andere Wonen Beek en Donk

Bij Het Andere Wonen kunnen ouderen met dementie en andersoortige zorgvraag zelfstandig blijven wonen en de zorg die zij nodig hebben ontvangen. Op deze pagina wordt inzicht gegeven in wat Het Andere Wonen is en hoe zij de zorgverlening voor ouderen met een hoge zorgvraag waarborgt.

Het concept Het Andere Wonen is kleinschalig wonen voor mensen met geheugenproblematiek en/of aanverwante zorgvraag in een volwaardig appartement. Dit doen ze vooral voor mensen met een kleine portemonnee. Het is een plek met als uitgangspunt: mensen veilig en geborgen te laten wonen waar welzijn, eigen regie, zorg op maat en kwaliteit van zorg centraal staat.

VastgoedMensen wonen zelfstandig in hun eigen appartement. Ieder appartement heeft een eigen entree, woonkamer, pantry/keuken en sanitair. Om bewoners zoveel mogelijk vrijheid en regie in eigen handen te geven, wordt er gebruik gemaakt van domotica. Hierdoor hebben bewoners maximale bewegingsvrijheid zonder dat hun veiligheid in gevaar komt. De deuren kunnen hierdoor voor iedereen open blijven.
Uiteraard wordt de inzet van domotica in overleg met bewoners en verwanten gedaan.

Kenmerken en eenheden per locatieNaast dat Het Andere Wonen bekend staat om zijn kleinschalige locaties en de persoonlijke aandacht, zijn de volgende punten kenmerkend voor de huisvesting binnen Het Andere Wonen;

Dagactiviteiten en zorgverleningNaast de persoonlijke zorg worden er ook services, diensten en activiteiten aangeboden om het welzijn van de bewoners te bevorderen. Door te werken met een klein zorgteam onder toeziend oog van het inwonend ondernemerspaar zorgen zij voor veiligheid, herkenbaarheid en 24/7 beschikbaarheid van zorg. Het Andere Wonen zet welzijn op dezelfde hoogte als zorg. Dat betekent dat Het Andere Wonen geen dagen aan het leven toevoegt maar leven aan de dag. Sociale contacten en een fijne dag zijn net zo belangrijk als goede zorg.

Hoe werkt het financieel?De bewoners sluiten een zorgovereenkomst af met Het Andere Wonen. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) middels het Persoonsgebonden Budget (PGB). Bewoners vragen een indicatie (ZZP) aan bij het CIZ. Met deze indicatie vragen de bewoners het PGB aan bij het zorgkantoor. Wanneer dit is goedgekeurd, krijgt men het geld van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en kan men bij Het Andere Wonen komen wonen. U kunt voor hulp bij de aanvraag contact opnemen met de zorgondernemer van Het Andere Wonen Beek en Donk, wanneer deze bekend is.

Services en dienstenNaast de zorg kan men bij Het Andere Wonen ook gebruik maken van aangeboden services en diensten. Denk hierbij aan maaltijdverstrekking, was-en strijkservice en eventueel honden uitlaatservice. Het Andere Wonen gelooft in eigen regie, deze services zijn daarom niet verplicht maar kan men naar eigen behoefte afnemen.

Inkomen & huurprijsNaast de zorgindicatie wordt er gekeken naar het inkomen van de potentiële bewoner, omdat Het Andere Wonen zich richt op ouderen met een inkomen net onder of net boven de sociale huur inkomensgrens. Binnen de vestiging in Beek en Donk wordt er een mix gemaakt van woningen onder de huurtoeslaggrens en midden huur.Waarom kan Het Andere Wonen een passende oplossing zijn voor

de zorgvraag in Beek en Donk?In Beek en Donk wordt een toenemende vergrijzing verwacht. Met name de groep van 75 jaar en ouder zal in de komende 30 jaar relatief sterk stijgen. Ten opzichte van het huidige aanbod aan zorgwoningen zal er een tekort ontstaan. Kijkend naar de vergrijzing, de toenemende de zorgvraag, het tekort van zorgaanbod en het niveau van inkomen en vermogen van ouderen in Beek en Donk is een kleinschalig woonzorg-concept als Het Andere Wonen een passende oplossing voor deze vraag. Het Andere Wonen richt zich op een doelgroep met een lager tot middelhoog inkomen, middels kleinschalige woonprojecten in de wijk, met als uitgangspunt om mensen een veilig, geborgen thuis te bieden waar welzijn, eigen regie, zorg op maat en kwaliteit van zorg centraal staan

Meer informatie Bent u op zoek naar meer informatie over de transformatie van de Leonarduskerk, volg ons op Instagram of Facebook. Voor meer informatie over het woonzorgconcept, ‘Het andere wonen’, zie www.hetanderewonen.nl

Als u vooraf vragen heeft, mail gerust naar marieke.bolder@re-useproperties.nl. Graag tot 16 december!

Hartelijke groet,

Het team van RE-USE en VBW